Nečekej, až to budeš umět dokonale

Chceš něco umět dokonale?

Pak marníš čas.

Připadá ti takové tvrzení příliš odvážné?

Vzpomínám na loňskou konzultaci s Lucií.
Nebyla si jistá, jestli je dostatečně připravená na přijímačky na medicínu.
Přitom se mě chvílemi ptala i na takové detaily, které v učebnici nebyly vysvětlené.
Nevěděla, jak moc podrobně má ten předmět umět, aby přijímačky udělala.

Strávili jsme pár hodin při podrobné konzultaci.
Vysvětlil jsem Lucii, jak moc podrobně má umět biologii na přijímačky.
Řekl jsem jí, na co konkrétně má zaměřit pozornost.

Jak dále probíhal náš rozhovor?

Řekl jsem Lucii, ať se naučí to, co potřebuje znát.
Je nesmysl, aby se snažila pochopit všechno.

Nikdo nezná v daném oboru/předmětu všechno. Ani já neznám celou biologii.
Ano, studoval jsem biologii. Pět roků. Další 3 roky postgraduál: experimentální botanika.
Dalších 14 roků biologii učím. Dělám výzkum v biomedicíně.

Myslíš, že znám celou biologii?
Ani omylem. Znám jen nepatrný, nicotný zlomek z biologie.
To jsem Lucii řekl.

Jak bych po studentovi medicíny pak mohl chtít, aby uměl všechno, co je z biologie známo?
Vždyť to neznám ani já sám.
A to se biologii věnuju přes 20 roků …

A uvedl jsem další příklad z mojí praxe:
Ve cvičení jsme probírali diabetes mellitus (cukrovku).
Studenti mně položili otázku ohledně této choroby. Neznal jsem na ni odpověď.
Ukázal jsem studentům web s vědeckými články.
Kolik myslíš, že tam bylo vědeckých článků o cukrovce?
Teď, když píšu tento příspěvek, tam je  388 714 vědeckých článků o cukrovce …
Minulý měsíc to bylo přibližně o 1600 článků méně. Ano, vidíš dobře.
Za měsíc přibylo přibližně jeden a půl tisíce článků o cukrovce ve vědeckých časopisech.

A to je jen jedna lidská choroba … Známých chorob jsou stovky, tisíce.
A kolik druhů živých organismů je na Zemi?

Nikdo nemůže znát všechno

Uvědomuj si to. I tehdy, když se učíš na zkoušku. Nebo na test během semestru.
Současný stav vědomostí je neuvěřitelně obsáhlý.

Tvým úkolem není znát všechno.

Tvým úkolem je naučit se to, co potřebuješ znát

Po této debatě se Lucie uklidnila.
Přijímačky v pohodě udělala.

Důležitá rada: zjisti, co přesně ke každé zkoušce potřebuješ znát

Co konkrétně máš umět?
Jaké jsou požadavky pro tuto konkrétní zkoušku?
Co máš zvládnout?

Nauč se to, co potřebuješ znát

Je zbytečné učit se takové detaily, které ke zkoušce nepotřebuješ.
Máš dělat zkoušky z mnoha předmětů.
A máš k tomu omezené množství času.
Potřebuješ si rozplánovat čas tak, abys zvládnul/a všechny zkoušky.

Nejlépe se hned na začátku semestru zeptej nebo si najdi, jaké jsou požadavky ke zkoušce.

Toto je první krok k úspěchu u zkoušky.

Co je druhým krokem?
Udělej si časový plán. Ale to už je jiné téma.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.