Obchodní podmínky

Při platbách v souvislosti s tímto webem souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) jsou vyhotovené v českém jazyce.
Web je vedený na české živnostenské oprávnění číslo 01575155.

VOP